Witamy

Uwaga Gimnazjaliści! Rozpoczęliśmy nabór na kolejną edycję kursów gimnazjalnych. Początek zajęć - 6 / 7 grudzień 2014. Zapraszamy.

Kursy gimnazjalne - przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

Egzamin gimnazjalny 2015 – oferta kursów dla uczniów klas „3”:

 • Przedmioty humanistyczne (język polski + historia + wiedza o społeczeństwie)
 • Przedmioty matematyczno-przyrodnicze (matematyka + fizyka + chemia + elementy geografii i biologii)
 • Język angielski- poziom rozszerzony

Zajęcia z przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych odbywają się w podziale na 4 poziomy zaawansowania:

 • Poziom początkujący (nauka od podstaw) *
 • Poziom podstawowy (nauka + powtórka) **
 • Poziom średni (uzupełnienie wiadomości + powtórka) ***
 • Poziom zaawansowany (powtórka + rozszerzenie wiadomości) ****

Charakterystyka uczestników zajęć – poziom początkujący *

 • Bardzo duże zaległości w nauce, brak podstaw z większości przedmiotów.
 • Kłopoty wynikają z braku zainteresowania szkołą i nauką, brak motywacji.
 • Uczeń po prostu się nie uczy.
 • Może się zdarzyć, że problemy w nauce wiążą się z komplikacjami zdrowotnymi.

Charakterystyka uczestników zajęć – poziom podstawowy **

 • W tej grupie znajdą się osoby, które poświęcają bardzo dużo czasu na naukę, ale zwykle jest uczenie bez zrozumienia, nie przynoszące efektów w postaci dobrych ocen.
 • Uczeń posiada informacje, których nie potrafi zastosować w praktyce.

Charakterystyka uczestników zajęć – poziom średni ***

 • Uczestnicy tych zajęć mają zaległości dotyczące niektórych zagadnień, nie rozumieją tematów przez większość uważanych za trudniejsze. Ich zaległości wynikają przede wszystkim z braku systematyczności oraz niezadowalającego sposobu nauczania danego przedmiotu w szkole (nauczyciel źle tłumaczy, dużo zastępstw itp.).
 • Mówi się o nich „zdolni, ale leniwi”.

Charakterystyka uczestników zajęć – poziom zaawansowany ****

 • Uczestnicy tych zajęć zwykle zapisują się na kurs, ponieważ nie mają czasu, aby przygotować się do egzaminu samodzielnie.
 • Są bardzo zdolni, nie mają praktycznie żadnych kłopotów z nauką, ale chcą mieć gwarancję poznania 100% wymaganego materiału na egzaminie.
 • Pragną dostać się do wymarzonej szkoły, która zajmuje bardzo wysokie miejsce w rankingu i dlatego też liczą na 100% punktów z egzaminu gimnazjalnego.

Uczeń, który zapisuje się do nas na kurs przechodzi krótki test wstępny. Wynik z testu oraz sugestie rodzica i ucznia decydują o zakwalifikowaniu go do właściwej grupy. Testy można rozwiązać on-line lub w naszym sekretariacie.

Poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące kursów gimnazjalnych.

Kto uczy?

Zajęcia prowadzone są przez aktywnych zawodowo nauczycieli szkół gimnazjalnych, średnich oraz wyższych, posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie oraz indywidualne predyspozycje zawodowe zapewniające profesjonalne przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego.

Jak wyglądają zajęcia?

Zajęcia w ramach kursu prowadzone są wg autorskiego programu opracowanego na podstawie standardów CKE z jednoczesnym dostosowaniem go do indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników zajęć.

W trakcie kursu nauczyciel będzie stosował różnorodne metody nauczania, których dobór zależeć będzie m.in. od przedmiotu nauczania oraz wiadomości i umiejętności uczniów. Będzie teoria (w pigułce) i jak najwięcej zajęć praktycznych pobudzających ucznia do myślenia i samodzielnego rozwiązywania zadań. W ramach kursu z przedmiotów humanistycznych będą ćwiczone i doskonalone wymagane na egzaminie formy wypowiedzi pisemnej (rozprawka, opowiadanie, recenzja, list i inne). Będą również kartkówki, sprawdziany, egzaminy próbne i oczywiście prace domowe. Na koniec każdego miesiąca uczeń otrzymuje ocenę procentową.

Czy zapewniamy materiały pomocnicze?

Tak i mogą to być: opracowania własne, podręczniki i zbiory zadań ogólnodostępne, repetytoria, kserokopie, płyty CD. Wszystko jest w cenie kursu.

Ile osób jest w grupie?

Od 7 do 14 i decyduje o tym przypadek.

Ile godzin obejmuje jeden kurs i jak często są zajęcia?

Jeden kurs obejmuje 61 godzin lekcyjnych zajęć. Spotkania w ramach jednego kursu odbywają się raz w tygodniu i trwają 120 minut.

Stawiamy na systematyczną pracę i dużą liczbę godzin zajęć – daje nam to gwarancję na zrealizowanie 100% wymaganego materiału na egzaminie oraz nabycie przez ucznia umiejętności biegłego rozwiązywania testów, a w szczególności udzielania prawidłowo sformułowanych odpowiedzi na pytania, tak aby były zgodne ze standardami (kluczem).

Kiedy rozpoczynają się kursy?

Kursy rozpoczynają się 1 października 2014 i kończą 19 kwietnia 2015.

Jaka jest cena kursu? Czy można płacić w ratach?

Aktualne ceny kursów podane są w cenniku.

Kurs można opłacać w ratach miesięcznych, w dwóch ratach oraz jednorazowo.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Kursy gimnazjalne odbywają się w Warszawie w Śródmieściu w pobliżu pl. Bankowego przy ul. Długiej 44/50 oraz przy ul. Elektoralnej 12/14. Zajęcia mogą się również odbywać w innych punktach Warszawy.

Kiedy odbywają się zajęcia (dzień i godzina)?

Wszystkie dostępne terminy zajęć podane są w zakładce „Terminy”.

Czy w trakcie kursu można zmienić grupę na bardziej lub mniej zaawansowaną?

Tak, można.

Czy w trakcie kursu można zrezygnować z zajęć?

Tak, można. Ewentualna nadpłata za lekcje, które się jeszcze nie odbyły zostaje uczestnikowi zwrócona w 80%.

Czy są próbne lekcje?

Tak. Pierwsze dwa spotkania traktujemy jako próbne lekcje. W przypadku, gdy uczeń po dwóch spotkaniach zrezygnuje z zajęć, zwracamy mu całą kwotę, jaką wpłacił przy zapisie na kurs.

Jak długo istnieje firma CKU „Pitagoras”?

17 lat

 

17 lat "Pitagorasa" Kadra Nasze atuty
Nauczyciel z powołania - konkurs Praca dla nauczycieli z powołania
Zobacz nasze serwisy
PITAGORAS - Kursy gimnazjalne
Copyright © 2007-2015 PITAGORAS | Projekt i wykonanie: TPK
kursy dla gimnazjalistów | kurs dla gimnazjalistów | egzamin gimnazjalny kursy | kursy do egzaminu gimnazjalnego | kursy gimnazjum | korepetycje | korepetycje egzamin gimnazjalny | kursy przygotowawcze | kursy gimnazjalne | Warszawa | w Warszawie | przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego | testy gimnazjalne |